Boomverzorging

Om gezonde bomen in goede staat te houden is onderhoud onontbeerlijk.

Een boom blijft gezond als op tijd dood hout, schurende takken en probleemtakken worden verwijderd. Het kappen en snoeien van bomen alsmede het uitdunnen van bospercelen vereist een gerichte en vakbekwame aanpak. Bij hoveniersbedrijf Van Essen gebeurt dit op een dermate professionele en veilige manier, dat ook bomen op moeilijk bereikbare plaatsen geen enkel probleem opleveren.

Bomen snoeien | Bomen kappen | Bos onderhoud