Vijver

Water in uw tuin maakt uw tuin visueel groter. De vijver staat vooral de laatste jaren in het middelpunt van de belangstelling bij het ontwerpen van tuinen. Vaak gekozen situering van vijvers: zichtbaar vanuit de huiskamer en/of dicht bij een terras in de tuin. Ook in kleinere tuinen kan een vijver of een waterpartij worden opgenomen zonder dat dit het tuinontwerp aantast. 

In ons advies voor de aanleg van een vijver houden wij altijd rekening met de ligging op de zon: een vijver mag namelijk niet in de schaduw liggen. Wanneer de keuze is bepaald en de plan- en ontwerpfase is afgerond, dan volgt de aanleg. Daarbij zijn niet alleen kennis en ervaring vereist, maar ook originaliteit en precisie. Daarnaast dient het materiaal aan te sluiten op de specifieke kenmerken en eigenschappen van zowel de tuin als het soort vijver. Daartoe zullen wij altijd een uitgebalanceerd voorstel doen dat in samenspraak met de opdrachtgever tot de gewenste uitvoering zal leiden.

De beste periode om een vijver aan te leggen is het najaar. Het bodemmateriaal en het water geeft dan in verband met de tanende zon weinig algenvorming en het watermilieu heeft dan meer de gelegenheid om een biologisch evenwicht op te bouwen. Wilt u ook vissen in uw vijver, dan moet de vijver tenminste 80cm diep zijn om uw vissen en waterplanten een goede overwinteringsplaatst te bieden.

Na aanleg van de vijver volgt het onderhoud. Wij delen graag onze ervaringen en geven tips welke tot verantwoord vijverbeheer leiden. Bovendien kunnen wij op periodieke basis het onderhoud regelen en verzorgen, zodat de vijver altijd in optimale staat verkeert en bijdraagt aan de gewenste uitstraling van uw tuin.